Парцел Младост 4 -1

Price on call

Описание

SETTLE Представияме ви урегулиран поземлен имот (УПИ) в кв. Младост 4 . Намира се във високата част под Околовръстен път.

Районът е с голям потенциал, в съседство има нови жилищни сгради. Парцелът попада в жилищна зона Жм (Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване) със следните параметри:

* Плътност на застрояване – 60%;
* Коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) – 3,5;
* Кота корниз – 10м.

Един собственик. Само за инвеститори.

Локация

Сподели

Share