Парцел Младост 4

Price on call

Описание

SETTLE Представияме ви урегулиран поземлен имот (УПИ) в кв.Младост 4 . Намира се във високата част под Околовръстен път.

Районът е с голям потенциал, в съседство има нови жилищни сгради. Парцелът попада в жилищна зона Жм (Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване) със следните параметри:

* Плътност на застрояване – 50%;
* Коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) – 1, 2;
* Кота корниз – 15м.

Един собственик. Само за инвеститори.

Локация

Сподели

Share