Корпоративни имоти

Корпоративни имоти

Корпоративни недвижими имоти водят стратегическо планиране за управление на недвижимите имоти с цел покриване на оперативните изисквания на компанията по най-добрия възможен начин, както и увеличаване на стойността на компанията чрез своите имоти.

То включва следното:

  • Списък на всички бизнес единици.
  • Списък на всички недвижими имоти използвани за оперативни цели.
  • Приспособяване на сградовото пространство, за да отговаря на нуждите за настаняване.
  • Стратегическо планиране за оптимално управление на оперативните и неоперативните имущества.
  • Оптимизиране и рационализиране на корпоративни имоти с цел да се освободят средства за основните бизнес цели.

Като част от корпоративните недвижими имоти, ние също така се грижим за проучвания базирани на оперативното дружество, финансови и стратегически изисквания , процедиращи със сравнително представяне на оценка на алтернативните варианти.