Продажба/Покупка

Продажба/Покупка

Доверете се на „СЕТЪЛ“ при продажба/покупка  на имота ви.

Правилното управление на една покупко-продажба е важен процес, който нерядко бива подценяван, а познаването в дълбочина на материята се проявява в критични ситуации.

В стремежа си да осигурим качествено обслужване на нашите клиенти и партньори във всички аспекти на покупко-продажбата на недвижими имоти, ние създадохме множество паралелни услуги, така че в резултат можете да получите пълно обслужване на едно място.

Какво можете да очаквате от своя брокер в процеса покупко-продажба на Вашия имот?

 • Първоначална консултация относно бъдещата продажба на Вашия имот;
 • Първоначален оглед на предлагания имот;
 • Проучване на пазарни аналози и препоръка за офертна цена;
 • Разясняване на процеса по продажба и уточняване на работата, която предстои;
 • Първична проверка на предоставената документация и съвет относно необходимостта от набавяне на липсващи документи;
 • Маркетинг и реклама на Вашия имот;
 • Посрещане на запитвания от потенциални купувачи;
 • Координация и осъществяване на огледи на Вашия имот (*съществува възможност за предоставяне на достъп до имота и ние поемеме изцяло процеса на провеждане на огледи);
 • Координация на преговорите с купувачи, заявили сериозен интерес, организиране на депозити за Вашия имот;
 • Водене на преговори, договаряне на условия по сделката;
 • Изготвяне на предварителен договор;
 • Подготвяне на документация, с помощта на адвокат на SETTLE, за нотариално изповядване на сделка;
 • Координация на нотариалното изповядване на сделката и присъствие на сделката на Вашия брокер;
 • Съдействие относно предаване владението на имота.

Как бързо да продаде апартамент?

Ако искате да се бързо да продаде апартамент , трябва да го направите чрез агенция за недвижими имоти. Рекламната ни обхваща широка гама от медии, и това е причината, вашия апартамент няма да остане без внимание от купувачи.

опции път
Стандартно време (като се има предвид препоръките на агент) 1-3 месеца
Документи, които трябва да се справят не са готови две седмици
Алтернативен продажба (покупка и продажба) две седмици
ипотеката на купувача две седмици
Ако нашите препоръки не са взети под внимание не термини

Вие винаги ще бъде подпомаган в планирането на продажба, замяна или извършване на кръстовището за получаване на най-благоприятни условия, като се вземат предвид всички характеристики на настоящата ситуация, която имате.

Ние работим, без предварително заплащане! Таксите, които генерирате само при продажба на апартамента.