Близо 90% от домакинствата в България живеят в собствено жилище.

Близо 90% от домакинствата в България живеят в собствено жилище.

През 2016 г. в собствено жилище живеят 89,7% от домакинствата в България, а 6,3% ползват жилище, без да плащат наем. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. В жилища под наем живеят 4% от наблюдаваните домакинства – 2,5% на свободен и 1,5% на общински наем. Второ жилище притежават 8,2% от домакинствата.

Около 92% от домакинствата живеят в домове, построени преди 1990 г. Над две трети (67,5%) от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища, като в градовете те са 71,9%. В селата 64,8% от жилищата са с три и четири стаи. Гаражи имат 21,5% от домакинствата в страната (18,1% в градовете и 31,2% в селата).

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 75,3% от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата, отчитат още от НСИ. Централна канализация имат 29,8% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 3,2 пъти по-голям – 96,1%.

Наличие на интернет връзка в жилището имат малко повече от половината от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 59% от жилищата, а в селата – в 31,9%.

Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 40,2% от домакинствата.

Климатици притежават 35,1% от домакинствата, а 30,9% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства.

Доходи

През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5167 лв. и нараства с 4,3% спрямо 2015 г. Това показват още данните на НСИ. За периода 2008 – 2016 г. общият доход средно на лице от домакинство се увеличава близо 1,5 пъти.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 5,2% през 2016 г. в сравнение с 2015 г., като най-висок е индексът на реалните доходи спрямо 2011 г. – 134,6%.

Според данните доходът от работна заплата се увеличава с 3% спрямо 2015 г. и нараства 1,5 пъти в сравнение с 2008 г. Делът на пенсиите, като част от общия доход на домакинството, нараства с 11,4% спрямо 2015 г., или 1,8 пъти в сравнение с 2008 г. През 2008 г. доходът от пенсии е 810 лв. и достига 1 432 лв. средно на лице през 2016 г.

В същото време от НСИ отчитат, че доходите от самостоятелна заетост намаляват с 10,9% спрямо 2015 г., но пък се увеличават 1,2 пъти спрямо нивото си от преди 9 години.

Доходът от трудова дейност извън работната заплата намалява спрямо 2015 г. с 5,1%, докато в сравнение с 2008 г. понижението е 12,3%.

От данните става ясно още, че доходът от работна заплата през 2016 г. е 2807 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 54,3%, което е с 0,7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 г., а спрямо 2008 г. нараства с 2,4 процентни пункта.

Източник: Инвестор.бг